Aşağıda, yeni kabinlerimize ait görsellerimiz bulunmaktadır. Bu yeni kabinlerimizin, diğer kabinlere oranla düşük enerji tüketimi, düşük maliyet gibi avantajları bulunmaktadır.